KONTAKT

IHP Europe s.r.o.
Trebejovská 437
Družstevná pri Hornáde
(za obcou, smer Trebejov)

mobil: 0915 633 074
e-mail: info@ihpeurope.sk